Kancelaria Adwokacka w Koninie Kancelaria Adwokacka w Słupcy
Usługi adwokackie w Koninie i Słupcy

Czym jest wniosek dowodowy?

Wnioski dowodowe są składane przez jedną ze stron postępowania (pozwanego lub powoda) bądź przez ich pełnomocników. Warto pamiętać, że w przypadku postępowań cywilnych sąd nie prowadzi postępowań dowodowych z urzędu i to strony mają obowiązek zadbania o swój interes poprzez dostarczenie sadowi odpowiednich dowodów i wskazania faktów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy. Wniosek dowodowy jest składany w sądzie, przed którym toczy się postępowanie. Stronom przysługuje możliwość złożenia wniosku dowodowego na każdym etapie prowadzonego postępowania.

Jak napisać wniosek dowodowy?

Wniosek dowodowy może być złożony w formie ustnej lub pisemnej. W tym drugim przypadku należy pamiętać o umieszczeniu we wniosku takich informacji jak orzeczenie sądu, do którego kierujemy wniosek, imię oraz nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, oznaczenie rodzaju pisma, podpis strony lub jej przedstawiciela ustawowego/pełnomocnika oraz wymienienie załączników. Przed sądem należy złożyć dwa egzemplarze wniosku dowodowego oraz jego odpisy dla każdej innej osoby. Jeden egzemplarz wniosku należy zachować również dla siebie jako sądowe potwierdzenie wniesienia pisma. W przypadku wysyłaniu wniosku pocztą, najlepiej zachować wysłać go listem poleconym i zachować dowód nadania. Osoby mające jakikolwiek problem z napisaniem wniosku dowodowego mogą skorzystać z pomocy Kancelarii Prawnej.


Co nas wyróżnia:
 • Profesjonalizm
 • Elastyczność
 • Dyskrecja
 • Sprawna obsługa
 • Młodość i dynamizm
 • Kancelaria w Koninie
 • 62-510 Konin
 • Aleja 1 Maja 12/4
 • sekretariat tel. 783539280
 • Fax: 632469769
 • Filia Kancelarii w Słupcy
 • 62-400 Słupca
 • ul. Traugutta 6
 • sekretariat tel. 798393369