Odszkodowanie OC, czyli wynikające z ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, może dotyczyć wielu dziedzin życia. Najbardziej popularne (ponieważ obowiązkowe) są ubezpieczenia OC pojazdów. Jednak nie tylko właściciele samochodów są zobowiązani do wykupienia takiej polisy. Jest to wymagane także w niektórych zawodach, związanych między innymi medycyną, farmacją, prawem czy doradztwem finansowym.

Problem może pojawić się w sytuacji, gdy odszkodowanie OC, o które się ubiegałeś, zostało Ci wypłacone w zbyt niskiej kwocie. Jeśli poniosłeś szkodę i zgłosiłeś ten fakt do ubezpieczyciela sprawcy, firma ubezpieczeniowa oblicza wysokość zadośćuczynienia. Niestety nie jest rzadkością, że wysokość proponowanej wypłaty jest zbyt niska w opinii poszkodowanego.

W takiej sytuacji warto skorzystać z pomocy w uzyskaniu odszkodowania OC w kwocie adekwatnej do poniesionej szkody. Może jej udzielić między innymi specjalista w dziedzinie prawa cywilnego.

Prawnik może reprezentować Cię w kontaktach z ubezpieczycielem, pomoże także w sporządzeniu niezbędnych pism, a także w udokumentowaniu poniesionej szkody. Warto wziąć pod uwagę, że towarzystwa ubezpieczeniowe z dużą skutecznością bronią swoich interesów, które w tym przypadku polegają na wypłacie jak najniższej kwoty odszkodowania OC. Bez wsparcia prawnika uzyskanie stosownej wypłaty środków może być zatem bardzo trudne.