opieka prawna nad dzieckiem

Rozwód jest trudnym procesem, który niesie za sobą wiele wyzwań, zwłaszcza gdy w grę wchodzi opieka nad dzieckiem. Aby zapewnić dziecku stabilne i bezpieczne warunki życia po rozstaniu rodziców, ważne jest uregulowanie kwestii opieki prawnej i codziennego funkcjonowania. W poniższym poradniku przedstawiamy, jak rodzice mogą uregulować opiekę nad dzieckiem po rozwodzie.

umowa

Umowy cywilnoprawne stanowią podstawę wielu transakcji i interakcji w codziennym życiu zarówno dla osób prywatnych, jak i przedsiębiorstw. Ich różnorodność pozwala na dostosowanie praw i obowiązków stron do konkretnych potrzeb i sytuacji. Zrozumienie ich charakterystyki i zastosowania jest kluczowe dla skutecznego i bezpiecznego kształtowania stosunków prawnych.

opinia prawna

Opinie prawne mogą być pomocne zarówno w przypadku osób prywatnych, jak i przedsiębiorców. Czym dokładnie są? W poniższym artykule postaramy się przybliżyć to zagadnienie i przedstawić najważniejsze informacje dotyczące sytuacji, w których wydawane są tego rodzaju opracowania prawnicze.

dziedziczenie

Dziedziczyć można drogą ustawową lub poprzez spisany przez spadkodawcę za życia testament. W pierwszym przypadku uprawionymi do otrzymania masy spadkowej są bliscy zmarłego, w przewidzianej w ustawie kolejności. Dziedziczenie testamentowe natomiast polega na przejęciu spadku przez osoby wskazane w testamencie przez testatora.

kobieta doradza mężczyźnie

Na skutek różnego rodzaju niedogodności, których doświadczyć może pracownik ze strony swojego pracodawcy, wiele osób decyduje się na złożenie odwołania do sądu pracy. O tym, jak tego dokonać, opowiemy w dalszej części przygotowanego przez nas artykułu. Odpowiemy na pytanie: kiedy można odwołać się do sądu pracy? Wyjaśnimy również, w jaki sposób sporządzić związany z tym dokument i co następuje po jego złożeniu do właściwego organu.

mężczyzna w kajdankach

Adwokat to zawód, który jest kojarzony przede wszystkim z prawem cywilnym, czyli rozwodami, majątkami czy spadkami oraz z udzielaniem różnego rodzaju porad prawnych dotyczących weryfikacji dokumentów, prowadzenia negocjacji czy zakładania spółek prawa handlowego. Warto jednak pamiętać, że do kancelarii adwokackiej można się udać również w przypadku spraw z zakresu prawa karnego. Adwokat pełni rolę obrońcy w sprawach karnych. W jaki sposób może wówczas pomóc?

sprawa o rozwód

Rozwód jest jednym z trudniejszych wydarzeń w życiu i towarzyszy mu wiele stresu i negatywnych emocji. Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewidział kilka możliwości rozwiązania małżeństwa. Na zgodny wniosek małżonków może dojść do rozwodu bez orzekania o winie albo sąd może uznać, że żaden z małżonków nie ponosi winy za rozkład pożycia. Sytuacja staje się bardziej skomplikowana, jeżeli małżonkowie wnoszą o rozwód z orzekaniem o winie. Sąd może orzec winę jednego małżonka albo obu, niezależnie od tego, w jakim stopniu ponoszą winę za rozkład pożycia. Jak uzyskać rozwód z orzeczeniem o winie i kiedy warto się o niego starać?

testament

Bywa, że spadek okazuje się sporym ciężarem. Często rodzina nie zdaje sobie sprawy, że zmarły pozostawił po sobie długi, które w momencie jego śmierci spoczęły na ich barkach. Na szczęście nie jest to sytuacja bez wyjścia – niechciany spadek można odrzucić. Dalsze postępowanie wygląda wtedy tak, jakby spadkobierca nie dożył momentu dziedziczenia. Na jego miejsce wstępują kolejne osoby przewidziane w testamencie lub posiadające ustawowe prawo do majątku zmarłego.

alimenty a koronawirus

W dobie pandemii COVID-19 sytuacja zawodowa wielu osób zmieniła się niemalże z dnia na dzień. W trudniej sytuacji są m.in. osoby samotnie wychowujące dziecko oraz te, które każdego miesiąca są zobligowane do płacenia alimentów. Jeśli w wyniku pandemii którykolwiek z rodziców stracił pracę lub znacząco obniżyły się jego dochody, wówczas może ubiegać się o zmianę świadczenia alimentacyjnego.

alimenty - napis kredą na drodze

Podczas rozwodu czy sądowej separacji, na jedno z rodziców spada obowiązek alimentacyjny, ustalany przez sąd. Wraz z wiekiem dziecka zmieniają się jego potrzeby i wzrastają jego koszty utrzymania. W takiej sytuacji można wystąpić o podwyższenie świadczeń alimentacyjnych, gdyż polskie prawo określa, iż ich wysokość może ulegać zmianie. Kiedy jeszcze możemy złożyć wniosek do sądu?

mobbing w pracy

Prawo pracy to jedna z dziedzin prawa, obejmująca szereg norm regulujących stosunki pomiędzy pracownikami a pracodawcami. Dotyczy ono nie tylko układów i sporów zaistniałych w miejscu pracy, ale przede wszystkim wyznacza zasady, jakie powinny panować między zatrudniającym a zatrudnionym, wszelkie zobowiązania między nimi oraz przywileje i obowiązki, jakie posiada każda ze stron. Podstawowym źródłem tych norm jest Kodeks pracy.

sprawa rozwodowa

Wiele osób przed złożeniem sprawy o rozwód zastanawia się, jak długo potoczy się cały proces sądowy. Z reguły większość tego typu spraw kończy się stosunkowo szybko. Wielu klientów naszej kancelarii adwokackiej często już na po pierwszej rozprawie rozwiązuje swoje małżeństwo przez rozwód. Jednak zdarzają się i takie przypadki, że sprawy toczą się przez rok, a nawet kilka lat. Jest wiele czynników, które mogą wpływać na przebieg oraz czas trwania spraw rozwodowych.

zastępstwo procesowe

Zastępstwo procesowe to reprezentacja klienta w postępowaniach sądowych przez adwokata lub radcę prawnego. Wykwalifikowany prawnik występuje w imieniu klienta przed sądami powszechnymi oraz organami administracyjnymi. Usługi adwokackie w zakresie zastępstwa procesowego są kompleksowe. Oznacza to, że obejmują nie tylko uczestnictwo w rozprawach i posiedzeniach, ale również przygotowywanie wszelkich niezbędnych pism procesowych oraz udzielanie porad klientowi.

Obsługa prawna

Obsługa prawna podmiotów gospodarczych zakłada kompleksowy nadzór prawny nad funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Świadczone usługi mają charakter stały i obejmują zarówno aspekty doradcze, jak również wykonywanie niezbędnych czynności prawnych oraz reprezentacyjnych – zarówno wobec organów sądowych, jak i kontrahentów. Usługi obsługi prawnej dedykowane są wszystkim firmom, którym zależy na profesjonalnym wsparciu outsourcingowym.

Pisma procesowe

Pismo procesowe jest dokumentem składanym przez strony postępowania i kierowanym do organów prowadzących postępowanie. Ich celem jest wywołanie pożądanych skutków prawnych. Pisma procesowe obejmują wnioski (żądania uczestnika rozprawy) oraz oświadczenia (ustosunkowanie się uczestnika rozprawy do okoliczności). Pisma procesowe dzielimy na kilka rodzajów, a każdy z nich musi spełniać określone wymogi formalne.

ugoda pozasądowa

Ugoda jest umową konsensualną, regulowaną przez Kodeks Cywilny i służącą zmianie istniejącego wcześniej stosunku prawnego. To umowa dwustronna, której każda ze stron składa oświadczenie woli. Ugoda staje się skuteczna przez samo zawarcie porozumienia i ma tą samą rangę, co akt administracyjny. Może zostać zawarta w toku postępowania sądowego, ale możliwe jest także zawarcie ugody pozasądowej.

dziedziczenie ustawowe

Dziedziczenie to nabycie majątku, który pozostał po osobie zmarłej. Dziedziczenie obejmuje, również przejęcie obowiązków majątkowych, np. długów. Spadek możemy dziedziczyć na dwa sposoby. W przypadku, jeśli osoba zmarła pozostawiła po sobie testament, dziedziczenie następuje zgodnie z umieszczonymi w nim zapisami. Jeżeli jednak nie dysponujemy ostatnią wolą zmarłego, wówczas dziedziczenie odbywa się zgodnie z ustawą.

figurka kobiety z wagą w ręce

Kiedy związek przechodzi poważny kryzys, a małżonkowie nie wyobrażają sobie dalszego pożycia, stają przed wyborem: separacja czy rozwód? Nim jednak zapadnie ostateczna decyzja, należy zapoznać się z różnicami, dzielącymi te dwie instytucje.

podanie dłoni

Nawet najlepszy pomysł na ciekawy i dochodowy biznes, może skończyć się fiaskiem, jeśli zakładając swoją firmę, nie poznamy gruntownie prawa gospodarczego, według którego będziemy musieli działać. W myśl przepisów działalność gospodarcza jest zarobkową działalnością wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową.

przygotowanie do odzyskiwania pieniędzy

Śmierć bliskiej osoby nie jest łatwym przeżyciem, w jej obliczu sprawy przyziemne i organizacyjne schodzą na dalszy plan. Mimo to, właśnie na barkach rodziny spoczywa zamknięcie wszelkich spraw zmarłego. Nie dotyczy to jedynie uporządkowania jego rzeczy osobistych, ale również wypełniania wszelkich formalności.

Pierwsze kroki w przypadku rozwodu

Rozwód nie jest prostą decyzją. Jego przeprowadzenie natomiast wymaga silnego charakteru i samozaparcia. Kolejne sprawy wiążą się z silnymi emocjami, które powodują, że często traci się obiektywizm w swojej sprawie. Aby ułatwić przejście przez cały proces, warto zatrudnić adwokata lub radcę prawnego. Jest to szczególnie polecane, kiedy sprawą sporną jest orzeczenie o winie czy przyznanie opieki nad dziećmi.

Podstawowe informacje dotyczące alimentów świadczonych na dziecko

Alimenty to regularne i obligatoryjne świadczenie na rzecz osób fizycznych, do których zobowiązane są inne osoby fizyczne. Zasady świadczeń alimentacyjnych reguluje Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy, wraz z kolejnymi nowelizacjami. Informacje dotyczące alimentów świadczonych względem dziecka znajdziemy w art. 133 k.r.o. §1.

wybór kancelarii adwokackiej

Profesjonalna pomoc prawna może okazać się niezbędna w różnych sytuacjach życiowych, zarówno zawodowych, jak i związanych z naszym życiem prywatnym. W każdym przypadku pomyślne rozwiązanie sprawy w dużej mierze zależy od umiejętności oraz zaangażowania adwokata, z którym zdecydujemy się podjąć współpracę. W tym artykule podpowiemy, na jakie kwestie warto zwrócić uwagę, poszukując rzetelnej kancelarii adwokackiej.