działalność gospodarcza

Nawet najlepszy pomysł na ciekawy i dochodowy biznes, może skończyć się fiaskiem, jeśli zakładając swoją firmę, nie poznamy gruntownie prawa gospodarczego, według którego będziemy musieli działać. W myśl przepisów działalność gospodarcza jest zarobkową działalnością wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową.

Zalicza się do niej również wydobywanie, rozpoznawanie i poszukiwanie złóż, a również wykonywanie działalności zawodowej w sposób zorganizowany i ciągły. Zakładając firmę, która będzie zajmowała się jednym z powyższych sektorów, warto skonsultować się z doświadczonym prawnikiem. Pozwoli to na uniknięcie wielu nieprzyjemnych i przedłużających cały proces sytuacji.

Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej

Pierwszym krokiem przy zakładaniu działalności gospodarczej jest wybór formy prawnej. Od tego, jaki rodzaj formy prawnej wybierzemy, zależeć będzie to jakie koszty poniesiemy w trakcie zakładania firmy i później w ciągu dalszej jej działalności. Zarządzanie nowo otwartą działalnością jest dowolne. Biznes może być jednoosobową działalnością gospodarczą, oznacza to że prowadzimy go, jako osoba fizyczna. W przypadku, kiedy zakładamy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną, stajemy się osobą prawną. Firmę możemy prowadzić również, jako tzw. ułomna osoba prawna, wtedy działalność jest spółką jawną, partnerską, komandytową lub spółką komandytowo-akcyjną.

Co znaczy, że działalność ma charakter zorganizowany i ciągły

Prowadzenie działalności gospodarczej to nie tylko wykonywanie działań, na które nastawiona jest firma, ale również stworzenie warunków, które pozwolą na ich wykonywanie. Stąd pojęcie zorganizowania działalności gospodarczej. Zorganizowanie działalności gospodarczej to zakres obowiązków związanych z działalnością gospodarczą. Zaliczamy tu rejestrację działalności, zgłoszenie podatkowe oraz statystyczne, ubezpieczenie społeczne. A także konieczność uzyskania koncesji lub zezwolenia oraz prowadzenia działalności w określonej formie organizacyjno-prawnej. Istotne są również czynności organizacyjne, dotyczące uzyskiwania środków finansowych, zatrudnienia pracowników oraz przygotowania odpowiedniego lokalu. Ciągłość działalności gospodarczej odnosi się, z jednej strony do powtarzalności czynności, z drugiej zaś oznacza zamiar długotrwałego prowadzenia firmy.