Pisma procesowe to dokumenty, za których pomocą strony zaangażowane w sprawę sądową składają swoje oświadczenia. Prawidłowe sporządzenie takich pism jest zatem niezwykle ważne, ponieważ ich treść ma wpływ na przebieg postępowania.

Przykładami pism procesowych są:

  • pozew,
  • odpowiedź na pozew,
  • apelacja,
  • sprzeciw,
  • nakaz zapłaty,
  • skarga kasacyjna.

Każdy z wymienionych dokumentów powinien być sporządzony w określony sposób.

 

Sporządzanie pism procesowych w Koninie

Zgodnie z przepisami strona (powód, pozwany) może takie dokumenty może przygotować samodzielnie. Wyjątkiem jest tutaj Sąd Najwyższy, w którym strona musi być reprezentowana przez prawnika. Jednak własnoręczne sporządzenie pism procesowych nie zawsze może okazać się najlepszym rozwiązaniem. Przede wszystkim takie dokumenty muszą być sformułowane w ściśle określony sposób. Formalności dotyczą między innymi zamieszczenia oznaczeń sądu i rodzaju pisma, skompletowania załączników i ich prawidłowego opisania. Co najważniejsze, dokumenty muszą być napisane w sposób klarowny i zgodny z wymogami.

To sprawia, że zdecydowanie warto zlecać sporządzanie pism procesowych specjalistom. Zyskujesz wówczas pewność, że dokument jest stworzony we właściwy sposób, a ponadto w każdej chwili możesz skorzystać z porady prawnej, jeśli coś okaże się niejasne. Czasami przez drobne niedopatrzenie w takich pismach sprawa sądowa może trwać znacznie dłużej niż standardowo. Nie warto zatem ryzykować. Pomoc wykwalifikowanego specjalisty z pewnością jest korzystnym wyborem.