Prawo cywilne - Konin

Każdy z prawników pracujący w naszej Kancelarii Prawnej, za każdym razem stara się działać na korzyść klienta. Prawo cywilne reguluje dużą część naszego życia, dlatego też brak wystarczającej znajomości aktów prawnych może skutkować np. poniesieniem dodatkowych kosztów, utratą nieruchomości. Warto zadbać o bezpieczeństwo swoje i swojej rodziny, korzystając z pomocy prawników mających szerszą perspektywę danej sprawy. Porady prawne są udzielane zawsze po dokładnym zapoznaniu się z dokumentami przedstawionymi przez klienta, dzięki czemu prawnik ma pełniejszy obraz sytuacji. Istnieje możliwość zasięgnięcia porad prawnych zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej. W naszej Kancelarii można znaleźć również adwokata gotowego do reprezentowania klienta przed sądem czy też urzędem.

Zakres pomocy prawnej - Konin

Adwokaci nie tylko dobrze orientują się w zmianach zachodzących w aktach prawnych, ale pomogą przygotować pismo procesowe czy też odpowiedni wniosek. Wszystkie sprawy są rozpatrywane indywidualnie tak, aby zaoferować pomoc dopasowaną do potrzeb danej osoby. W naszej Kancelarii Prawnej służymy pomocą w sprawach związanych z np.:

  • spadkami,

  • majątkami,

  • rozwodami,

  • testamentem,

  • prawem własności,

  • sporządzaniem umów,

  • ochroną dóbr osobistych.