Prawo karne i wykroczeń - Konin

Do naszej Kancelarii Prawnej przychodzą często osoby, które poszukują prawnika obeznanego w prawie karnym. W wielu przypadkach odpowiedzialność karna nie wynika ze szczerych zamierzeń działania na szkodę osób, przedsiębiorstwa czy państwa polskiego, ale z nieznajomości aktów prawnych. Polska będąc członkiem UE, musi dostosowywać swoje wewnętrzne prawo do wytycznych unijnych, a poza tym gwałtowny rozwój technologiczny powoduje, że doprecyzowania wymagają wcześniej zaakceptowane akty prawne. Niewątpliwie prawo dość szybko zmienia się we współczesnym świecie, dlatego też coraz więcej osób ma wrażenie, że zostało złapanych w pułapkę bez wyjścia. Rozwiązania można poszukiwać właśnie z pomocą adwokata, który sumiennie przyjrzy się sprawie i przedstawi zarys prawny w danej sytuacji. Za każdym jednak razem należałoby poszukać konkretnych dowodów potwierdzających daną tezę tak, by sąd mógł ocenić dowody jako w pełni wiarygodne.

Zakres pomocy prawnej

Zakres działań adwokata uzależniony jest od tego, jak bardzo jest skomplikowana sprawa. Klient zobowiązany jest dostarczyć dokumenty, które pozwoliłyby na zyskaniu prawdziwego obrazu sytuacji. Jest to ważne, by zakres pomocy prawnej był adekwatny do indywidualnych potrzeb. Warto zaznaczyć, że adwokat na bieżąco zapoznaje się z orzecznictwem sądów, dzięki czemu ma świadomość, jak prawo działa w praktyce. Do uprawnień adwokatów należy m.in.:

  • obrona osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia,

  • reprezentowanie osób pokrzywdzonych,

  • pomoc w przygotowaniu dokumentów do sprawy sądowej.