Istotą spraw karnych jest doprowadzenie do wykrycia i osądzenia sprawcy przestępstwa. Takie postępowania mogą dotyczyć wielu różnych czynów zabronionych. Najpoważniejszymi z nich mogą być zabójstwo, rozbój czy spowodowanie wypadku komunikacyjnego ze skutkiem śmiertelnym. Jednak prawo karne i wykroczeń zajmuje się także wieloma innymi, mniej drastycznymi przestępstwami. Należą do nich między innymi fałszerstwo dokumentów, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości czy udział w bójce.

Niezależnie od rodzaju wykroczenia każda sprawa karna ma ściśle określony przebieg. Składa się z postępowania przygotowawczego i postępowania przed sądem. Strony biorące w niej udział są zobowiązane do sporządzenia pism procesowych oraz do stawiania się w sądzie w wyznaczonych terminach. Jeśli dotyczy Cię sprawa karna, niezależnie od tego, czy występujesz w niej jako podejrzany czy pokrzywdzony (w postępowaniu przygotowawczym) lub jako oskarżony czy oskarżyciel (w postępowanie sądowym), warto zapewnić sobie pomoc prawnika specjalizującego się w prawie karnym.

 

Prawo karne i wykroczeń – Konin

Do naszej Kancelarii Prawnej zgłaszają się osoby, które poszukują prawnika zajmującego się prawem karnym i wykroczeń. W wielu przypadkach odpowiedzialność karna nie wynika ze szczerych zamierzeń działania na szkodę osób, przedsiębiorstwa czy państwa polskiego, ale z nieznajomości aktów prawnych. W takich sytuacjach pomoc prawnika może okazać się korzystna lub niezbędna. Samodzielne reprezentowanie się przed sądem podczas sprawy karnej nie jest łatwe. Udział w postępowaniu wymaga znajomości przepisów i formalności, które dla laika mogą być niezrozumiałe. Dlatego wsparcie wykwalifikowanego specjalisty może okazać się bardzo pomocne, a przy tym zapewnia komfort psychiczny.

Co więcej, Polska, będąc członkiem UE, musi dostosowywać swoje wewnętrzne prawo do wytycznych unijnych, a poza tym gwałtowny rozwój technologiczny powoduje, że doprecyzowania wymagają wcześniej zaakceptowane akty prawne. Niewątpliwie prawo dość szybko zmienia się we współczesnym świecie, dlatego też coraz więcej osób ma wrażenie, że zostało złapanych w pułapkę bez wyjścia.

Rozwiązania można poszukiwać właśnie z pomocą adwokata specjalizującego się w sprawach karnych. Prawnik sumiennie przyjrzy się sprawie i przedstawi zarys prawny w danej sytuacji.

 

Zakres pomocy prawnej – sprawy karne

Zakres działań adwokata od prawa karnego uzależniony jest od tego, jak bardzo jest skomplikowana sprawa. Klient zobowiązany jest dostarczyć dokumenty, które pozwoliłyby na zyskaniu prawdziwego obrazu sytuacji. Jest to ważne, by zakres pomocy prawnej był adekwatny do indywidualnych potrzeb. Warto zaznaczyć, że adwokat na bieżąco zapoznaje się z orzecznictwem sądów, dzięki czemu ma świadomość, jak prawo działa w praktyce. Do uprawnień adwokatów należy m.in.:

  • obrona osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia,
  • reprezentowanie osób pokrzywdzonych,
  • pomoc w przygotowaniu dokumentów do sprawy sądowej.

Jeśli występujesz w sprawie karnej, niezależnie od tego, w jakim charakterze, skorzystanie z pomocy prawnej może okazać się bardzo dobrym rozwiązaniem.