Odzyskiwanie pieniędzy

Śmierć bliskiej osoby nie jest łatwym przeżyciem, w jej obliczu sprawy przyziemne i organizacyjne schodzą na dalszy plan. Mimo to, właśnie na barkach rodziny spoczywa zamknięcie wszelkich spraw zmarłego. Nie dotyczy to jedynie uporządkowania jego rzeczy osobistych, ale również wypełniania wszelkich formalności.

Zabezpieczenie konta na wypadek śmierci

Należy pamiętać, że również pieniądze pozostawione przez zmarłego należą do najbliższej rodziny, o ile zapis w testamencie nie stanowi inaczej. Niestety o wszelkie zwroty z funduszy emerytalnych, subkont ZUS oraz kont bankowych, musimy zwrócić się samodzielnie. Najlepszym sposobem zabezpieczenia swoich oszczędności jest upoważnienie wybranej osoby do korzystania z konta lub założenie go jako współwłasności. Jest to niezwykle wygodne rozwiązanie, ponieważ wypłata pieniędzy po śmierci jednego z właścicieli nie będzie stanowiła problemu. Innym rozwiązaniem jest wskazanie osoby, która po naszej śmierci będzie mogła dysponować funduszami, znajdującymi się na koncie. W przypadku, jeśli właścicielem konta była jedynie zmarła osoba oraz nie pozostawiła ona swojego pełnomocnictwa, konto zostaje zablokowane. Aby je odblokować w banku muszą pojawić się spadkobiercy z odpowiednimi dokumentami: prawomocne postanowienie sądu, stwierdzające nabycie spadku po zmarłym oraz sporządzony przez notariusza akt dziedziczenia.

Uzyskiwanie dokumentów potwierdzających nabycie spadku

Dziedziczenie majątku jest dokładnie opisane w prawie spadkowym. Może on być dziedziczony na mocy ustawy lub zgodnie z zapisami znajdującymi się w testamencie. Aby uzyskać prawomocne postanowienie sądu, o nabyciu spadku, spadkobierca musi złożyć do sądu wniosek, stwierdzający nabycie spadku. Powinni znaleźć się w nim wszyscy uczestnicy postępowania, czyli inni spadkobiercy zarówno ustawowi, jak i testamentowi. Ponadto do wniosku dołączony powinien być szereg dokumentów. Między innymi akt śmierci, czy akt małżeństwa. Nim złożymy wniosek warto jego treść skonsultować z dobrym prawnikiem, który wskaże również wszystkie niezbędne dokumenty. Innym sposobem jest wizyta notariusza, w celu potwierdzenia nabycia spadku. Aby było to możliwe, w kancelarii powinny stawić się wszystkie uprawnione osoby.