paragraf

W przypadku przestępstwa popartego dowodami zazwyczaj ma miejsce czynność polegająca na wniesieniu aktu oskarżenia. Czym dokładnie jest taki dokument, a także jak wygląda procedura z tym związana?

Co to jest akt oskarżenia oraz kto go wnosi?

Jest to dokument wnoszony przez oskarżyciela publicznego albo inną osobę upoważnioną. Kim jest jednak oskarżyciel publiczny? Zazwyczaj jest to prokurator, ewentualnie Policja, ale tylko w zakresie wykroczeń.

Kiedy dokładnie wnosi się akt oskarżenia?

Wnoszący akt oskarżenia musi stosować się do odpowiednich terminów. Prokurator ma 14 dni od zamknięcia śledztwa lub też w sytuacji, gdy otrzyma go od organów Policji. Czas ten jest jednak krótszy (7 dni), gdy osoba podejrzana została aresztowana.

Czym jest sam akt oskarżenia oraz jakie elementy zawiera?

Wiemy już, jak wygląda to pod względem obowiązujących terminów. Co jednak należy dodatkowo wiedzieć o samym akcie oskarżenia oraz co on zawiera? Główne informacje, które wchodzą w jego zakres to:

  • dane oskarżonego, włącznie z teleadresowymi,
  • określenie zarzucanego czynu z opisem okoliczności popełnienia,
  • wskazanie na przepisy ustawy karnej, zgodnie z którą dany czyn jest penalizowany,
  • określenie, który sąd będzie rozstrzygał sprawę,
  • uzasadnienie dla aktu oskarżenia, czyli fakty oraz dowody, na których jest ono poparte,
  • załączniki: osoby pokrzywdzone wraz z danymi, wykaz materiałów dowodowych, lista osób do wezwania na żądanie oskarżyciela.

Warto mieć dodatkowo na uwadze, że nie trzeba uzasadniać aktu, jeśli postępowanie przygotowawcze zostało ukończone w formie dochodzenia. Każda sprawa karna – niezależnie od rodzaju wykroczenia – cechuje się określonym przebiegiem. O jego prawidłowość dbają prawnicy specjalizujący się w danej dziedzinie prawa. Adwokaci zajmują się oczywiście również sporządzeniem pism procesowych, co wymaga odpowiedniej wiedzy, a także zachowania zasad formalnych. W kwestii dodatkowych porad prawnych warto skonsultować się z prawnikiem, a takie usługi oferuje kancelaria adwokatów. Zachęcamy do kontaktu.