kobieta doradza mężczyźnie

Na skutek różnego rodzaju niedogodności, których doświadczyć może pracownik ze strony swojego pracodawcy, wiele osób decyduje się na złożenie odwołania do sądu pracy. O tym, jak tego dokonać, opowiemy w dalszej części przygotowanego przez nas artykułu. Odpowiemy na pytanie: kiedy można odwołać się do sądu pracy? Wyjaśnimy również, w jaki sposób sporządzić związany z tym dokument i co następuje po jego złożeniu do właściwego organu.

Kiedy można złożyć odwołanie do sądu pracy?

Wyróżnić można kilka sytuacji, w których pracownik decyduje się na złożenie odwołania do sądu pracy. Przykładem jest niewłaściwy sposób wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę, bezprawne zerwanie wiążącej go z pracownikiem umowy czy brak zasadności zwolnienia dyscyplinarnego. Także mobbing jest wystarczającym powodem do tego, by odwołać się do sądu pracy. Inną sytuacją, która skłania pracowników do zasięgnięcia pomocy poza zakładem pracy, jest brak zapłaty za pracę lub nadgodziny przez pracodawcę. Jako prawnicy reprezentujący Kancelarię Adwokatów w Koninie przypomnimy, że niezależnie jednak od tego, jaki jest powód złożenia odwołania do sądu pracy, każda sprawa powinna być rozpatrywana w sposób indywidualny.

Jak sporządzić odwołanie do sądu pracy i co następuje po jego złożeniu?

Odwołanie do sądu pracy powinno przyjąć formę pozwu, w którym pracownik opisuje przede wszystkim swoją sytuację i tym samym roszczenia wobec pracodawcy. Jako adwokaci pomagamy naszym klientom w sporządzaniu tego typu dokumentów. Wraz ze złożeniem pozwu rozpoczyna się proces sądowy, w trakcie którego sąd zbada, czy pracownik słusznie wniósł pozew oraz czy jego roszczenia wobec pracodawcy są zasadne – przeprowadzi w tym celu postępowanie dowodowego, którego wynik zostanie przedstawiony obu stronom.