dziedziczenie

Dziedziczyć można drogą ustawową lub poprzez spisany przez spadkodawcę za życia testament. W pierwszym przypadku uprawionymi do otrzymania masy spadkowej są bliscy zmarłego, w przewidzianej w ustawie kolejności. Dziedziczenie testamentowe natomiast polega na przejęciu spadku przez osoby wskazane w testamencie przez testatora.

Spadkodawca może również wyłączyć kogoś z dziedziczenia. Jest to proces nieskomplikowany. By jednak został prawidłowo przeprowadzony, wiele osób korzysta ze wsparcia wybranej kancelarii prawnej, np. w Koninie. W testamencie właściwym (testament negatywny) wystarczy zawrzeć konkretny zapis, w którym testator wskazuje, kogo i w jakim zakresie chce wyłączyć z dziedziczenia. Co istotne, nie ma on obowiązku podawania przyczyny takiej decyzji.

Wyłączenie z dziedziczenia możne być również wykonane przez sąd. Odbywa się to na mocy tzw. niegodności dziedziczenia. Zgodnie z treścią art. 928. Kodeksu cywilnego spadkobierca może zostać uznany za niegodnego do przejęcia masy spadkowej na przykład wtedy, kiedy dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy.

Wyłączenie z dziedziczenia a wydziedziczenie

Osoba, która została wyłączona z dziedziczenia, zachowuje prawo do zachowku. Daje to jej możliwość ubiegania się nawet o połowę wartości spadku pozostawionego po spadkodawcy. Alternatywą dla wyłączenia z dziedziczenia jest wydziedziczenie. Odbywa się ono poprzez precyzyjne wskazanie przez testatora osoby, która zgodnie z jego wolą nie powinna otrzymać masy spadkowej. Kluczowe jest wówczas przestawienie stosownej argumentacji przemawiającej za tym, że podjęcia decyzja jest zasadna. Należy wyjaśnić, jakie są powody wydziedziczenia. Może do niego dojść na przykład na skutek łamania zasad współżycia społecznego.