alimenty

Podczas rozwodu czy sądowej separacji, na jedno z rodziców spada obowiązek alimentacyjny, ustalany przez sąd. Wraz z wiekiem dziecka zmieniają się jego potrzeby i wzrastają jego koszty utrzymania. W takiej sytuacji można wystąpić o podwyższenie świadczeń alimentacyjnych, gdyż polskie prawo określa, iż ich wysokość może ulegać zmianie. Kiedy jeszcze możemy złożyć wniosek do sądu?

Wysokość świadczeń alimentacyjnych

Wysokość świadczeń alimentacyjnych według polskiego prawa jest uwarunkowane przesłanką, mówiącą, że dziecko ma prawo do poziomu życia zbliżonego do poziomu życia rodziców. Jeden z rodziców ma zapewnić podobny status materialny do swojego. Niskie dochody ani status osoby bezrobotnej nie stanowią podstawy do zwolnienia z płacenia alimentów na małoletnich. Wysokość alimentów podlega zmianie — nie jest ustalona raz na zawsze. Wraz ze zmianą potrzeb dziecka można wystąpić o podwyższenie ich wysokości.

Podwyższenie świadczeń dla dziecka

Ustalona wysokość pobieranego świadczenia alimentacyjnego może ulegać zmianom. O wyższe alimenty można się starać, w przypadku, gdy wzrosły koszty utrzymania dziecka, na przykład w związku z rozpoczęciem nauki i koniecznością zakupu podręczników. Kolejną przesłanką do podwyższenia świadczenia alimentacyjnego dla dziecka jest jego choroba i konieczność zakupu leków, rehabilitacji czy wprowadzenia specjalnej diety. Orzekając o wysokości świadczenia, sąd bierze pod uwagę potrzeby dziecka oraz możliwości zarobkowe czy majątkowe rodzica. O wyższe alimenty można wystąpić, gdy sytuacja materialna rodzica, który świadczy alimenty uległa znaczącej poprawie. W obu przypadkach należy złożyć wniosek do sądu, załączając odpowiednie dokumenty jako uzasadnienie.