alimenty a koronawirus

W dobie pandemii COVID-19 sytuacja zawodowa wielu osób zmieniła się niemalże z dnia na dzień. W trudniej sytuacji są m.in. osoby samotnie wychowujące dziecko oraz te, które każdego miesiąca są zobligowane do płacenia alimentów. Jeśli w wyniku pandemii którykolwiek z rodziców stracił pracę lub znacząco obniżyły się jego dochody, wówczas może ubiegać się o zmianę świadczenia alimentacyjnego.

Obniżenie alimentów z powodu pandemii

Jak dotąd w Polsce ponad 100 tys. osób utraciło pracę w związku z pandemią COVID-19 i szacuje się, że liczba ta może w następnych miesiącach jeszcze wzrosnąć. Osoby będące w takiej sytuacji i dodatkowo płacące alimenty, mogą wnieść pozew o obniżenie wysokości świadczenia, w związku z takimi okolicznościami.

Kluczową przesłanką jest właśnie utrata pracy lub znaczące obniżenie wynagrodzenia. W tym przypadku pojawia się jednak perspektywa drugiego rodzica, który dzieckiem opiekuje się na co dzień.

Podwyższenie alimentów z powodu pandemii

Problemy z powodu pandemii mogły też dotknąć oczywiście drugiego rodzica. Główną trudnością w tym czasie była konieczność opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem szkół, przedszkoli oraz żłobków. Jeśli więc rodzic nie miał możliwości pracy zdalnej, wówczas konieczne było zapewnienie dziecku należytej opieki, co wiązało się z wyższymi kosztami. Także i w tej sytuacji można ubiegać się o podwyższenie alimentów.

Alimenty? Dla sądów sprawy mniej pilne

Problemem związanym z obniżeniem lub podwyższeniem alimentów jest to, że sprawy dotyczące świadczeń alimentacyjnych nie są na razie traktowane jako pilne. Wynika to z ustawy z 1 kwietnia 2020, która dotyczy kwestii zapobiegania oraz zwalczania epidemii COVID-19.

Nie oznacza to jednak, że rodzic mający problemy finansowe powinien rezygnować z batalii. Wręcz przeciwnie – to właśnie w tym momencie jest czas na podjęcie działań i warto wystosować wniosek o zabezpieczenie powództwa. Wniosek trzeba oczywiście w sposób szczegółowy uzasadnić, co oczywiście powinno zrobić się z pomocą adwokata. Jeśli potrzebują Państwo takiej pomocy oraz konsultacji w zakresie alimentów, zachęcam do skorzystania z mojego wsparcia.

Utrata pracy w skutek pandemii może uniemożliwić sumienne wpłacanie świadczeń alimentacyjnych. Jeśli więc mają Państwo z tym problem, nie warto czekać i trzeba skorzystać z pomocy prawnika, który wskaże, jakie możliwości dostępne są w tej sytuacji.