sprawa o rozwód

Rozwód jest jednym z trudniejszych wydarzeń w życiu i towarzyszy mu wiele stresu i negatywnych emocji. Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewidział kilka możliwości rozwiązania małżeństwa. Na zgodny wniosek małżonków może dojść do rozwodu bez orzekania o winie albo sąd może uznać, że żaden z małżonków nie ponosi winy za rozkład pożycia. Sytuacja staje się bardziej skomplikowana, jeżeli małżonkowie wnoszą o rozwód z orzekaniem o winie. Sąd może orzec winę jednego małżonka albo obu, niezależnie od tego, w jakim stopniu ponoszą winę za rozkład pożycia. Jak uzyskać rozwód z orzeczeniem o winie i kiedy warto się o niego starać?

W jakich sytuacjach można starać się o rozwód z orzeczeniem winy? 

Decyzja o złożeniu pozwu rozwodowego nie jest łatwa. Czasami jednak zdarza się tak, że jedno z małżonków dopuściło się niewybaczalnych czynów i takie rozwiązanie jest rozsądne. Mimo tego, że sprawy rozwodowe z orzeczeniem o winie są trudniejsze i dłuższe niż te bez orzekania, to istnieją pewne sytuacje, w których warto rozwiązać małżeństwo w taki sposób. W przypadku rozwodu z orzeczeniem winy Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewidział naruszenie przepisów dotyczących równości małżonków, obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny i wspólnego rozstrzygania spraw.

Właśnie dlatego z pozwem o rozwód z orzeczeniem o winie mamy do czynienia przede wszystkim w sytuacjach, w których jedno z małżonków dopuściło się zdrady, przemocy (fizycznej, psychicznej albo ekonomicznej) albo wykazuje niechęć do podjęcia pracy. Wniosek jest zasadny również w przypadku uzależnienia od używek i braku wsparcia małżonka w ciężkiej chorobie czy innych trudnych momentach.

Pomoc pełnomocnika i korzyści z orzeczenia o winie 

Udowodnienie winy małżonka może być trudne, dlatego podczas sprawy rozwodowej warto skorzystać ze wsparcia adwokata. Niezbędne mogą być również zeznania świadków oraz dowody, na przykład zdjęcia albo SMS-y. Rola pełnomocnika jest niezwykle ważna, ponieważ jest obiektywną osobą, a do tego ma duże doświadczenie, które jest nieocenione w tym trudnym i stresującym czasie.

Na skutek rozwodu z orzeczeniem o winie wobec winnego małżonka może zostać nałożony obowiązek alimentacyjny, jeśli rozwód spowodował pogorszenie się sytuacji materialnej. Takie rozwiązanie wiąże się również z korzyściami spadkowymi, ponieważ niewinny małżonek zachowuje prawo do dziedziczenia na podstawie art. 940 Kodeksu cywilnego. Niemniej ważna jest kwestia dotycząca władzy rodzicielskiej. Taka forma rozwiązania małżeństwa może skutkować koniecznością zbadania przez sąd, czy winny małżonek może sprawować opiekę rodzicielską.