sprawa rozwodowa

Wiele osób przed złożeniem sprawy o rozwód zastanawia się, jak długo potoczy się cały proces sądowy. Z reguły większość tego typu spraw kończy się stosunkowo szybko. Wielu klientów naszej kancelarii adwokackiej często już na po pierwszej rozprawie rozwiązuje swoje małżeństwo przez rozwód. Jednak zdarzają się i takie przypadki, że sprawy toczą się przez rok, a nawet kilka lat. Jest wiele czynników, które mogą wpływać na przebieg oraz czas trwania spraw rozwodowych.

Konflikt między małżonkami

Czas trwania postępowania rozwodowego najczęściej zależy od poziomu konfliktu, jaki istnieje między małżonkami. Zdarzają się bardzo szybkie rozwody, kiedy już po pierwszej rozprawie małżonkowie dochodzą do porozumienia co do rozpadu małżeństwa. Chodzi tutaj przede wszystkim o nieorzekanie o winie za rozkład pożycia lub przyznanie się do winy bez konieczności jej udowodnienia. Strony muszą być również zgodne w innych istotnych kwestiach, takich jak np. wysokość alimentów, sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej, częstotliwości kontaktów z dziećmi itd. Wówczas rozwód może (choć nie musi) zostać orzeczony nawet na pierwszej lub drugiej rozprawie.

Jednak im więcej okoliczności spornych, tym dłużej trzeba będzie czekać na wyrok sądowy. Czas wydłuża się również przez konieczność powoływania wielu dowodów, a także świadków.

Postępowanie może też znacząco przedłużyć się z powodu dowodów w postaci dokumentów, których nie jesteśmy w stanie dostarczyć sami, więc sąd będzie je musiał wyegzekwować samodzielnie z różnych organów i instytucji państwowych (np. informacje z banków, od operatorów sieci komórkowych, akta innych spraw sądowych itp.).

Wyrok rozwodowy nie zawsze oznacza koniec sprawy

Większość spraw rozwodowych, które znacząco się przedłużają, wynika z konfliktu lub braku porozumienia między stronami. Małżonek jeszcze w trakcie postępowania rozwodowego (a więc przed wydaniem wyroku) może złożyć zażalenie, dotyczące konkretnych kwestii, z którymi się nie zgadza. Zwykle dotyczą one zabezpieczenia alimentów lub uregulowania kontaktów z dziećmi na czas trwania sprawy rozwodowej. Wówczas sąd będzie musiał skierować daną sprawę do sądu wyższej instancji, który zweryfikuje słuszność podjętej decyzji. Oczywiście złożenie takiego zażalenia spowoduje wydłużenie sprawy rozwodowej, średnio o ok. 3 miesiące.

Wydanie wyroku o rozwodzie również nie oznacza zakończenia sprawy, gdyż strona niezadowolona z decyzji sądu ma prawo wnieść apelację. W tym przypadku również konieczne będzie zaangażowanie sądu wyższej instancji, a cała procedura trwa średnio ok. 5-6 dodatkowych miesięcy.