Obsługa prawna

Obsługa prawna podmiotów gospodarczych zakłada kompleksowy nadzór prawny nad funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Świadczone usługi mają charakter stały i obejmują zarówno aspekty doradcze, jak również wykonywanie niezbędnych czynności prawnych oraz reprezentacyjnych – zarówno wobec organów sądowych, jak i kontrahentów. Usługi obsługi prawnej dedykowane są wszystkim firmom, którym zależy na profesjonalnym wsparciu outsourcingowym.

Doradztwo i reprezentacja

Obsługa prawna zakłada przede wszystkim usługi doradztwa prawnego. Jest to szczególnie istotne w sytuacji dynamiczne zmieniających się przepisów. Zapewnia również przedsiębiorcy dużą wygodę i oszczędność, ponieważ wszystkie porady są wliczone w obsługę firmy. Doradztwo dotyczy głównie opiniowania dokumentów, czyli analizy umów i porozumień. Kancelaria prawna dostosowuje świadczone usługi do konkretnego podmiotu gospodarczego, zapewniając indywidualne podejście i działania zgodne z konkretnymi potrzebami.

Z tego powodu możliwe jest również świadczenie usług skutecznej reprezentacji prawnej, zarówno przed organami prowadzącymi postępowania sądowe, jak również przed kontrahentami. Procesy gospodarcze należą do najbardziej sformalizowanych, dlatego tak ważne jest profesjonalne podejście. Prawnicy mogą również reprezentować firmę w kontaktach z partnerami biznesowymi i negocjować warunki umów lub rozwiązywać spory na drodze sądowej lub pozasądowej. Udział doświadczonego prawnika w takich postępowaniach ma znaczący wpływ na wynik pertraktacji.

Sporządzanie umów i opinii prawnych

Obsługa prawna obejmuje kompleksowy nadzór nad wszystkimi formalnościami prawnymi, związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej. W ich skład wchodzi przede wszystkim sporządzanie i opiniowanie umów oraz przygotowywanie opinii prawnych, wniosków, pism procesowych i wewnętrznych regulacji. Pamiętajmy, że sporządzenie profesjonalnej umowy handlowej pozwala uniknąć niechcianych roszczeń i daje dogodną pozycję negocjacyjną i procesową.

Prawnik, współpracujący z danym przedsiębiorstwem, przygotowuje również: regulaminy, porozumienia, oświadczenia, upoważnienia, licencje, uchwały, statuty czy zarządzenia. Jest także osobą upoważnioną do sporządzania dokumentów, dotyczących polityki pracy czy danych osobowych. Zgodność z prawem wyżej wymienionych dokumentów ma istotny wpływ na bezproblemowe i płynne funkcjonowanie firmy.