sprawa rozwodowa

Wiele osób przed złożeniem sprawy o rozwód zastanawia się, jak długo potoczy się cały proces sądowy. Z reguły większość tego typu spraw kończy się stosunkowo szybko. Wielu klientów naszej kancelarii adwokackiej często już na po pierwszej rozprawie rozwiązuje swoje małżeństwo przez rozwód. Jednak zdarzają się i takie przypadki, że sprawy toczą się przez rok, a nawet kilka lat. Jest wiele czynników, które mogą wpływać na przebieg oraz czas trwania spraw rozwodowych.

Zastępstwo procesowe to reprezentacja klienta w postępowaniach sądowych przez adwokata lub radcę prawnego. Wykwalifikowany prawnik występuje w imieniu klienta przed sądami powszechnymi oraz organami administracyjnymi. Usługi adwokackie w zakresie zastępstwa procesowego są kompleksowe. Oznacza to, że obejmują nie tylko uczestnictwo w rozprawach i posiedzeniach, ale również przygotowywanie wszelkich niezbędnych pism procesowych oraz udzielanie porad klientowi.

Obsługa prawna podmiotów gospodarczych zakłada kompleksowy nadzór prawny nad funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Świadczone usługi mają charakter stały i obejmują zarówno aspekty doradcze, jak również wykonywanie niezbędnych czynności prawnych oraz reprezentacyjnych – zarówno wobec organów sądowych, jak i kontrahentów. Usługi obsługi prawnej dedykowane są wszystkim firmom, którym zależy na profesjonalnym wsparciu outsourcingowym.

Pismo procesowe jest dokumentem składanym przez strony postępowania i kierowanym do organów prowadzących postępowanie. Ich celem jest wywołanie pożądanych skutków prawnych. Pisma procesowe obejmują wnioski (żądania uczestnika rozprawy) oraz oświadczenia (ustosunkowanie się uczestnika rozprawy do okoliczności). Pisma procesowe dzielimy na kilka rodzajów, a każdy z nich musi spełniać określone wymogi formalne.

Ugoda jest umową konsensualną, regulowaną przez Kodeks Cywilny i służącą zmianie istniejącego wcześniej stosunku prawnego. To umowa dwustronna, której każda ze stron składa oświadczenie woli. Ugoda staje się skuteczna przez samo zawarcie porozumienia i ma tą samą rangę, co akt administracyjny. Może zostać zawarta w toku postępowania sądowego, ale możliwe jest także zawarcie ugody pozasądowej.

Dziedziczenie to nabycie majątku, który pozostał po osobie zmarłej. Dziedziczenie obejmuje, również przejęcie obowiązków majątkowych, np. długów. Spadek możemy dziedziczyć na dwa sposoby. W przypadku, jeśli osoba zmarła pozostawiła po sobie testament, dziedziczenie następuje zgodnie z umieszczonymi w nim zapisami. Jeżeli jednak nie dysponujemy ostatnią wolą zmarłego, wówczas dziedziczenie odbywa się zgodnie z ustawą.

Kiedy związek przechodzi poważny kryzys, a małżonkowie nie wyobrażają sobie dalszego pożycia, stają przed wyborem: separacja czy rozwód? Nim jednak zapadnie ostateczna decyzja, należy zapoznać się z różnicami, dzielącymi te dwie instytucje.

Nawet najlepszy pomysł na ciekawy i dochodowy biznes, może skończyć się fiaskiem, jeśli zakładając swoją firmę, nie poznamy gruntownie prawa gospodarczego, według którego będziemy musieli działać. W myśl przepisów działalność gospodarcza jest zarobkową działalnością wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową.

Śmierć bliskiej osoby nie jest łatwym przeżyciem, w jej obliczu sprawy przyziemne i organizacyjne schodzą na dalszy plan. Mimo to, właśnie na barkach rodziny spoczywa zamknięcie wszelkich spraw zmarłego. Nie dotyczy to jedynie uporządkowania jego rzeczy osobistych, ale również wypełniania wszelkich formalności.

Rozwód nie jest prostą decyzją. Jego przeprowadzenie natomiast wymaga silnego charakteru i samozaparcia. Kolejne sprawy wiążą się z silnymi emocjami, które powodują, że często traci się obiektywizm w swojej sprawie. Aby ułatwić przejście przez cały proces, warto zatrudnić adwokata lub radcę prawnego. Jest to szczególnie polecane, kiedy sprawą sporną jest orzeczenie o winie czy przyznanie opieki nad dziećmi.

Alimenty to regularne i obligatoryjne świadczenie na rzecz osób fizycznych, do których zobowiązane są inne osoby fizyczne. Zasady świadczeń alimentacyjnych reguluje Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy, wraz z kolejnymi nowelizacjami. Informacje dotyczące alimentów świadczonych względem dziecka znajdziemy w art. 133 k.r.o. §1.

kancelaria adwokacka

Profesjonalna pomoc prawna może okazać się niezbędna w różnych sytuacjach życiowych, zarówno zawodowych, jak i związanych z naszym życiem prywatnym. W każdym przypadku pomyślne rozwiązanie sprawy w dużej mierze zależy od umiejętności oraz zaangażowania adwokata, z którym zdecydujemy się podjąć współpracę. W tym artykule podpowiemy, na jakie kwestie warto zwrócić uwagę, poszukując rzetelnej kancelarii adwokackiej.